Nye tømmedage i Odense S/SV fra 1. juni

Som forberedelse til udrulningen af den nye affaldsordning i Odense S/SV sker der en ruteomlægning, som medfører nye tømmedage for nogle husstande i de to områder.

12. maj 2020 - opdateret 3. juni

Ruteomlægning i Odense Syd og Sydvest

Til august er det husstande og institutioner i Odense S og SV, der overgår til den nye affaldsordning. Men allerede fra 1. juni vil skraldebilerne i Odense S og Odense SV køre ad nye ruter for at gøre klar til den nye ordning i Odense S og SV.

 

Nogle får nye tømmedage - andre gør ikke

Ruteomlægningen betyder, at nogle husstande får nye tømmedage, mens andre beholder de nuværende. På grund af ruteomlægningen kan der i juni gå kortere eller længere tid mellem tømmedagene, end de sædvanlige 14 dage. Hvis der går mere end 14 dage, så sæt en ekstra sæk med dagrenovation ud på tømmedagen.

 

Se de nye tømmedage

Vi har erfaret, at der var fejl i nogle tømningskalendere, så enkelte ikke fik vist de rigtige tømmedage - denne fejl er rettet, og de nye tømmedage er tilgængelige på tømningskalender eller via https://mit.odenserenovation.dk .

Få sms eller mail om tømmedage

Er du tilmeldt sms-besked eller kalendermail, får du besked via sms eller mail. Er du ikke tilmeldt, så se mulighederne her

 
Brev i e-Boks

I maj udsendte vi følgende informationsbrev vedr. ruteomlægningerne og den nye affaldsordning i e-Boks. 
Brev om ruteomlægning og ny affaldsordning