Nye tømmedage i Odense S/SV fra 1. juni

Som forberedelse til udrulningen af den nye affaldsordning i Odense S/SV sker der en ruteomlægning, som medfører nye tømmedage for nogle husstande i de to områder.

Ruteomlægning i Odense Syd og Sydvest

Til august er det husstande og institutioner i Odense S og SV, der overgår til den nye affaldsordning. Men allerede fra 1. juni vil skraldebilerne i Odense S og Odense SV køre ad nye ruter for at gøre klar til den nye ordning i Odense S og SV.

 

Nogle får nye tømmedage - andre gør ikke

Ruteomlægningen betyder, at nogle husstande får nye tømmedage, mens andre beholder de nuværende. På grund af ruteomlægningen kan der i juni gå kortere eller længere tid mellem tømmedagene, end de sædvanlige 14 dage. Hvis der går mere end 14 dage, så sæt en ekstra sæk med dagrenovation ud på tømmedagen.

 

Se de nye tømmedage

De nye tømmedage er tilgængelige på https://mit.odenserenovation.dk senest 19. maj.

 

Få sms eller mail om tømmedage

Er du tilmeldt sms-besked eller kalendermail, får du besked via sms eller mail. Er du ikke tilmeldt, så se mulighederne her

 

Brev i e-boks

I uge 20 sendes brev ud via e-Boks til alle i Odens S/SV om ændringen i ruterne og tømmedagene.