Om brug af genbrugsstationerne under COVID-19

I forbindelse med COVID-19 har vi indført en række retningslinjer for brug af Odense Kommunes genbrugsstationer. Formålet er at mindske smitterisikoen for både gæster og personale. Læs mere herunder.

Genbrugsstationerne i Odense Kommune holder fortsat åben, så du har mulighed for at aflevere dit affald på én af de 8 genbrugsstationer i byen. Vi henstiller dog til, at man følger myndighedernes anvisninger og anbefaler derfor, at alle begrænser deres ture til genbrugsstationerne under den fortsatte, delvise nedlukning af Danmark. 

 

Genbrugsstationerne er pga. COVID-19 åbne under særlige forhold for at minimere risikoen for smitte af både besøgende og personale. For at sikkerheden på genbrugsstationerne fortsat skal være i orden kræver det, at alle udviser ekstra forsigtighed og ekstra tålmodighed - samt at alle følger nedenstående råd og retningslinjer.

 

Adgangsbegrænsning ved hjælp af lysregulering

På alle genbrugsstationerne er der adgangsbegrænsning, således at der lukkes et begrænset antal biler ind ad gangen. Dette sker for at man kan holde god sikkerhedsafstand ved containerne. Antallet af biler, der lukkes ind, afhænger af den enkelte genbrugsstations størrelse. I øjeblikket opstilles der lysregulering ved indgangene til genbrugsstationerne, som skal hjælpe med at styre trafikken ind og ud af pladserne. 

 

Vi opfordrer også til, at der kun er 1 person i hver bil, med mindre det kræver 2 personer at læsse fx en stor sofa af. 

 

Ændringer i trafikken omkring genbrugsstationerne

I forbindelse med kødannelse ved genbrugsstationerne kan der være midlertidige, trafikale restriktioner ved nogle af genbrugsstationerne - se dem her - hvor de løbende opdateres, hvis der er ændringer.

 

Udskyd dit besøg hvis muligt

Selvom genbrugsstationerne er åbne igen, opfordrer vi til, at man holder affaldet hjemme, hvis muligt, så der ikke bliver alt for stor kødannelse ved indkørslen til genbrugsstationerne. 

 

Medbring selv handsker, kost og skovl

Tag handsker på for at øge sikkerheden. Vi har fjernet koste og skovle på pladsen for at undgå smittefare. Tag derfor også selv kost og skovl med, hvis du skal bruge det.

 

Nem adgang for virksomheder i Havnegade

Er du en virksomhed med erhvervsaffald, så kør til genbrugsstationen i Havnegade. Her er der en speciel indkørsel kun for virksomheder, så de ikke skal holde "for rødt" i køen for private kunder.

 

Ingen miljøbil i weekendenderne
Grundet situationen ift. Coronavirus holder Miljøbilen ikke på genbrugsstationerne hver 6. weekend. Farligt affald kan dog fortsat afleveres på genbrugsstationen på Snapindvej eller Havnegade. 

 

Åbningstider for genbrugsstationerne

Genbrugsstationerne følger de normale åbningstider: Hverdage 8-18 og weekender/helligdage 9-18.