Ordning for fluemiddel stopper

Ordningen for fluemiddel ophører, men der er masser af gode tips til, hvordan du holder fluerne væk fra affaldsbeholderen.

Plastposer udleveres i stedet 
Fra 2020 ophører ordningen for levering af fluemiddel til Odenses borgere - Odense Renovation har i stedet besluttet at indkøbe madaffaldsposer til alle husstande i Odense Kommune. Madaffaldsposerne leveres sammen de nye beholdere - for borgere der bor til leje, er det udlejer der står for levering af poser. Udrulningen af ny affaldsordning starter oktober 2019, og vi forventer at være færdige efter 1,5 år.

 

Gode råd for at undgå mider
Det er vigtigt, at du gør noget for at holde din beholderen ren. Nedenfor kan du få gode tips til, hvordan du holder din beholder ren.

 

  • Det er vigtigt, at du pakker affaldet godt ind slår en knude på affaldsposen
  • Dryp madaffaldet godt af, inden det lægges i affaldsposen
  • Overfylder du posen, vil det være svært at slå knude på posen
  • Læg altid affaldsposen forsigtigt i affaldsbeholderen. Derved undgår du, at der går hul på posen
  • Find et skyggefuldt sted til din affaldsbeholder
  • Hold låget omhyggeligt lukket, så kan fluer ikke komme ned i containeren. Dette gælder også inde i køkkenet
  • Rengør din affaldsbeholder med vand og sæbe - fx ved at lægge den ned og spule den med vandslangen

 

Forebyggelse holder beholderen renere
Det bedste middel mod fluer og andet utøj er forebyggelse. Hvis du sørger for ovenstående, så minimeres problemerne.


Mider

Det kan let ske i sommervarmen at der alligevel kommer i mider i skraldespanden. Er miderne kommet, kan du når beholderen er tømt, feje miderne ned i bunden af beholderen og salte. Derefter skal beholderen rengøres grundigt.