Papirværk - ny partner i Cirkulær i Odense

Nyt partnerskab med virksomheden Papirværk skal munde ud i prototype af beregningsmodel, som skal skabe gennemsigtighed omkring klimaaftryk.

29. marts 2021

Papirværk er ny partner i Odense Renovations EU-medfinansierede projekt Cirkulær i Odense. Virksomheden laver håndlavede kort af papiraffald, og samarbejdets mål er at udvikle en prototype på en beregningsmodel for virksomheders klimaaftryk.

 

Papiraffald i cirkulation

Bag Papirværk står Jonas Thorup Langelund, som i foråret gik i gang med at eksperimentere med at lave papir i sit køkken – og her et år senere har han et værksted og en forretning, der samarbejder med flere større virksomheder og kommuner om et grønnere klimaaftryk fra virksomhedernes papiraffald. Det særlige ved Papirværk er, at papiret kan cirkulere gennem Papirværk og tilbage til virksomheden i form af kort med detaljer, der viser, at det faktisk er virksomhedens papiraffald, der er kommet tilbage i ny form. Ambitionen er at holde virksomhedernes papir i cirkulation og undgå, at det nogensinde bliver til affald. Meget erhvervsaffald bliver i dag sendt til forbrænding, og selv dét papir, som sorteres til genanvendelse, transporteres til udlandet og indgår i processer, hvor der tilsættes cellulose og kemikalier. I værkstedet på Buchwaldsgade i Odense bruges udelukkende papiraffald og vand – og en hel del håndkraft.

 

Tal og data for klimaaftryk

De håndlavede kort sparer forbruget af nye ressourcer såvel som affald og forurening fra ny produktion. Men hvor grøn er processen egentlig? Flere af Papirværks kunder efterspørger konkrete tal for, hvor meget de sparer klimaet for ved at lade affaldet cirkulere gennem papirværkstedet. Og netop dét vil Jonas nu i samarbejde med Odense Renovation forsøge at finde frem til. ”Én ting er at sige, at man arbejder bæredygtigt – noget andet, og langt stærkere, er, hvis man kan underbygge det med tal og data”, siger Jonas og henviser til, at samarbejdet skal munde ud i, at Papirværk fremadrettet kan levere konkrete tal, som den enkelte virksomhed kan bruge som dokumentation for virksomhedens klimaaftryk.

 

Viden og praksis kombineres i samarbejde

Papirværk er nu blevet partner i Cirkulær i Odense, som er et EU-støttet projekt hos Odense Renovation. Projektet har til formål at skabe grønne arbejdspladser og støtte iværksættere, der ønsker at arbejde cirkulært. Under den paraply indgår de to parter nu et samarbejde om at lave en prototype på en beregningsmodel, som kan konkretisere og vise de grønne fordele ved et koncept som Papirværks. Odense Renovation leverer ekspertviden og kompetencer i udarbejdelsen af beregningsmodellen, som Papirværk derefter tester ved at indsætte konkrete tal og mængder fra virkelige eksempler. Målet er, at beregningerne skal tage højde for alt fra transport og afhentning af papiraffaldet til spild og ressourceforbrug sammenlignet med alternative produktionsmetoder med hhv. nye og genanvendte råstoffer.

 

Hos Odense Renovation beskrives værdien af samarbejdet som tovejs. ”Det er et samarbejde som virkelig giver mening for os, fordi vi gerne vil understøtte et projekt som Jonas’, hvor fokus er på at skabe reelle grønne resultater og CO2-besparelser. Samtidig vil beregningsmodellen også være værdifuld for os, fordi vi vil kunne bruge den på vores andre projekter – og på sigt også på vores affaldsstrømme,” siger Winie Evers, chefrådgiver i cirkulær økonomi hos Odense Renovation.