Priser 2018

Så ligger der en prisliste klar for 2018. Se prislisten, som indeholder både priser for erhverv og private.

Samlet prisliste

Prislisten indeholder både priser for dagrenovation/restaffald for private/erhverv, priser for aflevering af affald til deponi eller behandling på Odense Nord Miljøcenter, samt priser for virksomhedens afgang til genbrugsstationerne.

 

Prisliste for affaldsbeholdere

I odense er renovationsprisen fastsat efter størrelsen på beholderen til dagrenovation/restaffald. Vælger du at få en større eller mindre beholder, ændres prisen derfor også. Klik her og se en oversigt over pris pr. år i forhold til affaldsbeholderens størrelse. Papirbeholderens størrelse har ingen betydning for prisen.