Priser 2018

Så ligger der en prisliste klar for 2018. Se prislisten, som indeholder både priser for erhverv og private.

23. februar 2018

Samlet prisliste

Prislisten indeholder både priser for dagrenovation/restaffald for private/erhverv, priser for aflevering af affald til deponi eller behandling på Odense Nord Miljøcenter, samt priser for virksomhedens afgang til genbrugsstationerne.

 

Prisliste for affaldsbeholdere

I odense er renovationsprisen fastsat efter størrelsen på beholderen til dagrenovation/restaffald. Vælger du at få en større eller mindre beholder, ændres prisen derfor også. Klik her og se en oversigt over pris pr. år i forhold til affaldsbeholderens størrelse. Papirbeholderens størrelse har ingen betydning for prisen.