Spritbeholdere skal afleveres som farligt affald

De seneste måneders situation med Covid-19 har gjort, at håndsprit er blevet en naturlig del af hverdagen. Husk, at håndsprit skal sorteres som farligt affald. Læs mere nedenfor.

Spritbeholdere til farligt affald
Det kan være svært at vide, hvor en spritbeholder af plast skal afleveres. Det er jo en plastbeholder, men må man aflevere den i genbrugsstationens container til hård plast? Svaret er nej - spritbeholdere af plast skal afleveres som farligt affald. Det kan nemlig skabe farlige situationer og skade miljøet, hvis ikke det bortskaffes på forsvarlig vis. Beholderen med håndsprit kan nemlig antænde, og selv små gnister kan forårsage dette - derfor skal spritbeholderen afleveres som farligt affald.

Afleveringsmuligheder for farligt affald
Du kan aflevere spritbeholdere - ligesom andre typer farligt affald fx maling, spraydåser og andet hverdagskemi - på modtagepladsen for farligt affald på genbrugsstationerne i Havnegade og på Snapindvej.
Du kan også aflevere spritbeholderne til miljøbilen, som holder på din lokale genbrugsstation hver 6. weekend. 

Sorteringsguide under Covid-19
Situationen under Covid-19 har ændret vanerne hos mange borgere, og nye affaldstyper er blevet en del af hverdagen.
Her kan du få et overblik over nogle af affaldstyperne:

  • Spritbeholdere af plast skal afleveres som farligt affald
  • Mundbind skal i restaffald eller i småt brændbart på genbrugsstationen
  • Gummihandsker skal i restaffald eller i småt brændbart på genbrugsstationen