Startbrev om ny affaldsordning

Odense Kommune og Odense Renovation A/S udsender løbende startbreve om ny affaldsordning til borgere, der i næste udrulningsperiode bliver en del af den nye affaldsordning - læs startbrevene her

Startbreve om ny affaldsordning

 

Husstandene modtager startbrevet om ny affaldsordning i e-Boks. Dem, som er digitalt undtagede, modtager et papirbrev.

Skulle e-Boks give tekniske udfordringer med at se brevet online, kan det findes herunder. 

 

Udrulningsperiode 7:  17. august - december 2020 
Startbrev til borgere om ny affaldsordning august-december 2020

 

 

Udrulningsperiode 6:  22. juni - 17. juli 2020
Startbrev til borgere om ny affaldsordning juni-juli 2020

 

Udrulningsperiode 5: 25 maj - 19. juni 2020

Startbrev til borgere i maj-juni 2020

 

Udrulningsperiode 4: 27. april - 23. maj 2020 

Startbrev til borgere om ny affaldsordning

 

English version 
Letter in English