Udskiftning af klistermærker på restaffaldsbeholdere

Odense Renovation er startet med at udskifte sorteringsklistermærker på beholdere til restaffald. Udskiftningen sker for at gøre klar til ordningen med 10 affaldsfraktioner i Odense Kommune.

21. juni 2022

Nye sorteringsvejledninger til restaffaldsbeholdere
Fra august 2022 udvider Odense Kommune og Odense Renovation affaldsordningen, så alle husstande også får hentet plast og mad- & drikkekartoner.

Den nye sortering af plast og mad- & drikkekartoner giver ændringer i sorteringsvejledningen, der er sat på nuværende beholdere til restaffald. Fx er mælke- og juicekartoner hidtil blevet sorteret som restaffald.
Fremover skal mælke- og juicekartoner op af restaffaldet og afleveres i den nye beholder til plast og mad- & drikkekartoner.
Derfor er vi startet med at udskifte sorteringsvejledninger på beholdere til restaffald. Udskiftningen af klistermærket vil som oftest ske i forbindelse med tømning af beholder til restaffald. 

Udvidelsen af affaldsordningen sker på baggrund af den nationale klimaplan fra 2020, der blandt andet foreskriver, at alle kommuner skal indsamle de samme 10 affaldsfraktioner.