Vi ændrer skilte på genbrugsstationen i Havnegade

Odense Renovation tester nye skilte på genbrugsstationen i Havnegade. Skiltene benytter de nationale affaldspiktogrammer. Læs mere her.

19. marts 2021

Test af nye skilte i Havnegade

Torsdag den 25. marts får genbrugsstationen på Havnegade ny skiltning på containerne.
De nye skilte på genbrugsstationen i Havnegade med hjælp fra medarbejdere og kunder, som har givet deres holdninger og ideer til skiltning. De nye skilte benytter de nationale affaldspiktogrammer, som er udvilklet af de nationale affaldsselskaber via Dansk Affaldsforening, Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen. Affaldspiktogrammerne har til formål at gøre det lettere for borgere og virksomheder at sortere affald - uanset hvor man befinder sig i landet.

 

Med denne test kan vi evaluere på skiltene, inden Odenses 7 andre genbrugsstationer skal have ny skiltning med nationale piktogrammer.


Vi håber, at kunderne på genbrugsstationen tager godt imod de nye skilte.