Vi søger konsulent til udvikling af cirkulær økonomi

Cirkulær Økonomi (CØ) er højt på dagsordenen, også hos Odense Renovation, som har taget en strategisk
beslutning om, at vi skal styrke arbejdet med CØ i forhold til vores egen forretning og vores
omverden. Hvis du besidder forståelse for CØ, miljøforhold og værdikædebegrebet og har en grundlæggende
forståelse og interesse for forretningsudvikling i CØ-sammenhæng, er du måske vores nye
CØ-konsulent.

 

Om stillingen
Som CØ-konsulent bliver du ansat i Odense Renovations projekt- og planlægningsafdeling, som blandt
andet arbejder med at højne genbrugs- og genanvendelsesprocenten, med den fortsatte udvikling af
nye affaldsløsninger og med nye affaldsordninger til gavn for Odenses borgere og virksomheder.
Sammen med Odense Kommune har vi fået midler til at skabe vækst og ny forretning for små og
mellemstore virksomheder i Odense, der arbejder inden for CØ. Der er tale om et 3-årigt projekt med
spændende muligheder for at sætte sit eget præg på udviklingen af nye produkter og koncepter inden
for f.eks. affaldsminimering, bortskaffelse, bedre ressourceudnyttelse og brug af smarte digitale løsninger
til at understøtte cirkulære forretningsmodeller. Projektet sigter således mod at omsætte principperne
i CØ til konkrete forretningsidéer for små og mellemstore virksomheder i Odense Kommune.
Udover dette projekt ønsker Odense Renovation at sætte CØ højt på dagsordenen i vores egen organisation
og hos vores samarbejdspartnere. Bl.a. vil CØ være et af hovedtemaerne, når Odense Kommunes
nye affaldsplan skal udarbejdes, og her vil vores nye kollega få en hovedrolle. Odense Renovation samarbejder
med en række aktører i det private erhvervsliv, og der vil også være en række opgaver i forhold
til implementering af den cirkulære økonomi i dette regi.
Din primære opgave bliver varetagelse af projektlederrollen for projektet om udvikling af nye cirkulære
forretningsmodeller i Odense, og på sigt vil du få flere opgaver inden for CØ.

 

Se hele jobbeskrivelsen, og søg jobbet online via link på www.odenserenovation.dk/job