Forskellige plasttyper

Her kan du blive klogere på de forskellige plasttyper, der findes, og hvor man kan finde dem henne. Læs mere nedenfor.

Mange plasttyper med forskellige formål

Til hverdag omgiver vi os med mange forskellige typer plastik med forskellige egenskaber. Din vandflaske er lavet af en type plast, mens emballagerne i køledisken er af en anden type. Coveret til din smartphone er lavet af en tredje type plast, mens din affaldspose til restaffald er af en helt fjerde. Plast er derfor ikke bare plast, der er mange typer plast med forskellige egenskaber og gøremål. De forskellige plasttyper laves ud fra forskellige kemiske sammensætninger, og der er stor forskel på plasttypernes egenskaber og anvendelser.

Her kan du få et overblik over de forskellige plasttyper, der findes, og i hvilke produkter plasttypen bruges til.

PET - 01
PET er en let genanvendeligt type plast, der blandt andet bruges til sodavandsflasker. PET er et af de mest anvendte typer plast i den europæiske emballageindustri. PET er stærkt og kan tåle højt tryk og hårdt slid.
PET-plast skal afleveres på genbrugsstationen i container nr. 13 "Hård plast". 

PE-HD - 02
Denne type plast bliver brugt i emballager til personlig pleje eller i dunke, rør og kasser.
De nye grå affaldsbeholdere, som benyttes i den nye affaldsordning, er lavet af denne type plast.
PE-HD-plast skal afleveres på genbrugsstationen i container nr. 13 "Hård plast". 

PVC - 03
Polyvinylchlorid er det mest anvendte materiale til rør og tagrender. PVC bruges også i legetøj, vinduesrammer, samt flasker og dunke.
PVC-plast som fx legetøj, flasker, dunker og tagrender skal afleveres på genbrugsstationen i container nr. 13 "Hård plast". 

PE-LD - 04
PE-LD er et af de mest almindelige materialer, som bruges til poser og folier.
PE-LD-plast skal afleveres på genbrugsstationen i container nr. 12 "Plastikposer og folie".

PP - 05
Denne type plast bruges til mange forskellige gøremål, da prisen for denne er lav. Det kan både være emballage til fersk kød, færdigretter til mikroovnen men også til tæpper, måtter og bildæk.
Den grønne madaffaldsspand, som borgerne i Odense har modtaget til sortering af madaffald, er lavet af denne type plast.
Det er den specifikke plastaffaldstype, der afgør, hvor den skal afleveres. PP-plast kan afleveres i container nr. 13 "Hård plast". Mens bildæk skal afleveres i container nr. 19 "bildæk". 

PS - 06
Dette materiale har en relativ lav pris og kan blive brugt til legetøj, flamingo-kasser og engangskrus afhængig af, hvilken type der er tale om.
Det er den specifikke plastaffaldstype, der afgør, hvor den skal afleveres. PS-plast kan afleveres i container nr. 13 "hård plast", men flamingokasser skal afleveres i container nr. 5 "Kun flamingo".

Øvrig plast - 07
Sidst, men ikke mindst, er der den type, som går under betegnelsen øvrig plast. Øvrig plast dækker over mange plasttyper, der findes udover de første seks standardplasttyper. Øvrig plast udgør en stor del af det samlede forbrug af plast. Et eksempel er ABS-plast, som bruges i legoklodser og keyboards til computere.
Det er den specifikke plastaffaldstype, der afgør, hvor den skal afleveres. Spørg din genbrugsvejleder for hjælp.