Fynsk eftersorteringsanlæg også til plast

Odense Renovation er sammen med flere fynske kommuner ved at undersøge mulighederne og grundlaget for at etablere et fælles eftersorteringanlæg for restaffald. Læs mere nedenfor.

Plast indsamlet hos borgerne
I Odense Kommune indsamles plast i øjeblikket ikke som fast ordning sammen med madaffald, restaffald, papir, pap, metal og glas. Derfor skal borgerne i Odense Kommune selv køre plastaffaldet på genbrugsstationen. Dette gælder ikke bare havestole, større plastikdunke osv., men også mindre stykker plastemballage fra husholdningen, så som plastflasker, pålægsbakker, eddikedunke osv.

 

Vi er klar over, at der kan indsamles meget mere plastik fra husholdningen, hvis det bliver hentet ved husstanden, frem for at man selv skal transportere det til genbrugsstationerne. Det er dog fravalgt at indsamle plastik separat ved husholdningen fra starten af implementering af den nye ordning med indsamling af madaffald, restaffald, papir, pap, metal og glas. Det er fravalgt, fordi vi tror på, at det er en bedre løsning – både for borgerne og for miljøet – at indsamle plastikken sammen med restaffaldet og derefter sortere det maskinelt på et anlæg. Derfor arbejder vi på – sammen med de øvrige fynske kommuner – at etablere et fælles fynsk anlæg, som kan sortere plastikken ud af restaffaldet.


Fordele ved et eftersorteringsanlæg til restaffald

Der er flere fordele ved et eftersorteringsanlæg til restaffald: 

  • Et eftersorteringsanlæg kan udbygges efter behov, efterhånden som der kommer nye krav fra EU om mere sortering. I første runde er det plastik, der skal sorteres fra restaffaldet - men det næste kan blive tekstiler, drikkekartoner osv. 
  • Der forventes at være en højere genanvendelsesprocent på plastik ved at sortere det fra restaffaldet, hvor man får al plastikken med, frem for at borgerne selv skal sortere det i en separat plastik-beholder.
  • Borgerne slipper for at have en ekstra beholder stående 
  • Vi undgår ekstraudgifter til køb af flere beholdere, flere skraldebiler og ansætte flere skraldemænd
  • Vi sikrer større indflydelse i forhold til næste aftagerled, når et eftersorteringsanlæg ligger på Fyn, og dermed større gennemsigtighed i forhold til reelle genanvendelsesprocenter m.m. 
  • Det er dyrt at bygge så stort og moderne et anlæg, men holdt op imod investeringer i nye beholdere, flere skraldebiler mere mandskab – og holdt op imod stordriftsfordelene, når flere kommuner går sammen, kan det blive en billigere løsning at bygge eftersorteringsanlægget.

 

Tidshorisont for et eftersorteringsanlæg til restaffald, hvor plasten sorteres fra
Odense Renovation står i spidsen for projektet og forventer afklaring i løbet af 2020 på, hvor mange kommuner der er med, på om det bliver privat eller offentligt ejet, samt på hvornår det står klar til brug. Det forventes, at anlægget vil stå klar om ca. 3 år.


Hvordan virker et eftersorteringsanlæg for restaffald?
Et eftersorteringsanlæg sorterer restaffaldet, som hentes ved husstandene. Poserne sprættes op, og det affald, som kan genanvendes, sorteres fra maskinelt. Det, som ikke kan genanvendes, sendes til forbrænding. Derved undgår vi at sende for meget genanvendelige materialer til forbrænding.
Se grafikken med, hvordan et eftersorteringsanlæg for restaffald virker.