Planen for plastik

Odense Kommune og Odense Renovation har fuldt fokus på at sikre så høj genanvendelse af plast som muligt. Læs nedenfor om planerne for plastområdet.

Stort fokus på plast
Der er i medierne stor fokus på plastik, når det ender i verdenshavene og på strande og lossepladser i Indien, Afrika og andre steder i verden. Der er også stor fokus på, hvordan man i kommunerne håndterer plastikken ved indsamlingen. Der er store udfordringer med plast på afveje i naturen og med plastindsamlingen, og der er brug for mange indsatser fra mange parter. Hos Odense Renovation ønsker vi at tage vores del af ansvaret for at finde gode løsninger på plastproblemerne. Vi ønsker at sikre så høj genanvendelse af plast som muligt, på en måde hvor det kommer miljøet mest til gavn.

 

Ved vi, hvor plasten fra Odense Kommune ender?
Plast er som mange andre affaldstyper en handelsvare, og derfor kan man spore, hvem der køber det, og hvor mange tons der købes. Når salget foregår over adskillige landegrænser, bliver det dog sværere at spore det. Vi sørger dog for at skrive ind i kontrakter med aftagerne af plasten, at de er forpligtiget til at genanvende plasten, og til at dokumentere, hvor den del af plasten, som ikke kan genanvendes, ender. Derudover tager vi på auditbesøg på flere af anlæggene for at sikre, at de overholder aftalerne.

 

Læs mere om eftersorteringsanlægget
Læs mere om plast fra genbrugsstationerne

Læs mere om plastindsamling ved husstand via eftersorteringsanlæg

Læs mere om andre plastinitiativer ved Odense Renovation

Læs mere om sådan skal du sortere plas
L
æs mere om forskellige plasttyper