Plastindsatser ved Odense Renovation

Her kan læse om Odense Renovations indsatser i plastikkens kredsløb. Læs om de påvirkninger, som Odense Renovation gør i forhold til mere bæredygtig produktion og forbrug af plast.

 

Plastudfordringen kan angribes fra flere vinkler - det drejer sig ikke kun om, hvordan vi samler det ind og genanvender det, men også om, hvordan man undgår at producere unødig plast. Plastikkens materialestrøm går i igennem flere faser: 

 • Design og produktion 
 • Detail og forbrug 
 • Kildesortering
 • Forsortering
 • Finsortering
 • Affaldsbehandlere

 

Design og produktion 

 • Odense Renovation påvirker designfasen i en retning, hvor plastprodukterne designes, så de er lette at genanvende. Denne påvirkning sker primært gennem brancheforeningen, Dansk Affaldsforening, og på EU-plan. 
 • Odense Renovation påvirker produktionen ved at stille miljøkrav til de leverandører, vi køber plastprodukter af. Dem påvirker vi gennem kravene i vores egen indkøbspolitik, gennem forsyningernes indkøbscentral - Samaqua, POGI m.m.

 

Detail og forbrug

 • Odense Renovation støtter Odense Kommunes Verdensmålpolitik, hvor et af indsatsområderne er "minimering af unødig plast i Odense Kommune". Det prioriteres så vidt muligt i vores indkøbspolitik. Fx er alle plastikkrus erstattet med porcelæn eller papkrus. 
 • Odense Renovation støtter etableringen af en emballagefri dagligvarebutik "Silo Marked" i Odense. Det sker gennem det EU-medfinansierede projekt "Cirkulær i Odense", som Odense Renovation er en del af. 

 

Kildesortering

 • Odense Renovation henter visse typer plast ved husstanden som del af henteordningen for storskrald. Det er fx havemøbler og regnvandstønder, der kan tages med grab. 
 • Odense Renovation indsamler hård og blød plast i hver sin container på de 8 genbrugsstationer. I 2018 indsamlede Odense Renovation 1.543 tons plast fra genbrugsstationerne. 
 • Odense Renovation står i spidsen for at undersøge muligheden for at bygge et fælles fynsk eftersorteringsanlæg. Anlægget vil kunne sortere plast i specifikke plasttyper, som kan afsættes til plastindustrien. Foruden plast vil anlægget kunne sortere andre genanvendelige affaldstyper fx tekstiler. 

 

Forsortering 

Containeren til hård plast og containeren til plastposer og plastfolie fra genbrugsstationerne grovsorteres hos Odense Affaldssortering A/S.

 • Ca. 75 % af den hårde plast sendes videre til finsortering
 • For den bløde plast er det ca. 48 %, der sendes videre til finsortering. 


Finsortering (2. led)

 • Hård plast sendes til finsortering på et anlæg i Litauen. 80 % af den hårde plast modtaget i 2. led går til genanvendelse. 
 • Blød plast sendes til finsortering i Tyskland. 80-85 % af den bløde plast modtaget i 2. led går til genanvendelse.

 

Affaldsbehandlere

Odense Renovation ønsker så vidt muligt at benytte sig af plastprodukter af genanvendt plast. Det kan blandt andet ses i nogle af de indkøb, der er gjort i forbindelse med ny affaldsordning. 

 • De grå affaldsbeholdere er lavet af minimum 95 % genanvendt plast
 • De grønne poser, som leveres ud til borgerne til sortering af madaffald, er lavet af minimum 95 % genanvendt plast
 • Den grønne madaffald består af minimum 90 % genanvendt plast