Tekniske detaljer

Det centrale affaldssugeanlæg suger restaffald, plast samt papir & småt pap via underjordiske affaldsrør fra bebyggelser til containere i terminalbygningen i Enggade. Læs her om de tekniske detaljer.

Teknikken bag systemet

Anlægget er koblet på et computersystem, som hele tiden kan vurdere, hvornår områdernes indkast skal tømmes. Når anlægget får et signal om, at et indkast skal tømmes, starter pumperne op. Pumperne skaber det undertryk, der skal til for at suge affaldet gennem byen. Når pumperne mærker det rigtige undertryk, kobler de sig på det røret og suger fra det fyldte område. Herefter suges affaldet med 70 km/timen til affaldsterminalen, hvor det lander i en af containerne. Trykket og luften, som har transporteret affaldet fra indkast til container, trækkes ud af containeren igen og hen til det såkaldte cyklonfilter. Cyklonfilteret renser luften for støv, plast- og papirpartikler, så luften er helt ren, inden den kommer ud i pumperne igen.Hvordan sikres det, at et specifikt indkast tømmes?

En af de mange fordele ved systemet er, at tømningsfrekvensen kan ændres blot ved at indstille computerprogrammet. Derudover at er det muligt suge en bestemt type affald fra et specifikt område. Det styres ved et "sporskiftesystem", som gør det muligt at bestemme, hvor affaldet skal suges fra og i hvilken container affaldet skal lande. Teknikken bag dette er en kompressor, som ikke syner af meget, men den har vital betydning for det centrale affaldssug. Kompressoren laver trykluft til at betjene alle ventilerne i hele systemet. Den forsyner alle ventiler med luft, så de åbnes og lukkes. Hvis kompressoren ikke virker, så virker systemet heller ikke. 

 

 

 

Teknik i affaldsrummet