Hvad må komme i beholderen til restaffald og madaffald?

Her kan du se, hvordan du skal sortere dit rest- og madaffald.

Restaffald

 • Pizzabakker
 • Snavset emballage, som ikke kan skylles rent
 • Snavset papir og plast
 • Støvsugerposer
 • Bleer

 

 

 

Hvad sker der med restaffaldet?

Restaffaldet køres direkte til forbrændingsovnen på Fynsværket, hvor det hele brændes. Derved udnyttes det til fjernvarme i radiatorerne hos flere tusinde husstande rundt om i kommunen.


Madaffald

 • Ris, pasta og ost
 • Grøntsager og frugt - rå, kogte og skræller
 • Teblade og kaffegrums (også med filtre og poser)
 • Fisk, kød, pålæg og ben
 • Brød og kager 
 • Sovs og fedt

 

Madaffald skal sorteres i poser - husk knude på posen.

Hvad sker der med madaffaldet?

Madaffaldet omdannes til biopulp, som bruges i biogasanlæg til produktion af el, varme og brændstof.