Flytning

Her kan du læse om, hvad du skal gøre af affaldsbeholderne, når du flytter ind eller ud af et hus.

Når man flytter ud
Når man fraflytter en adresse, skal man som udgangspunkt ikke foretage sig noget. De nye ejere eller lejere overtager beholderne og forpligtelserne. Bor man til leje, overtager ejeren automatisk forpligtelsen fra den dato, man er fri af lejemålet.

Kun hvis boligen skal stå ubeboet i mere end 6 måneder - fx hvis huset er til salg, og man selv er fraflyttet - kan man afmelde beholderen, hvorefter vi henter de afmeldte beholderen. De ny beboere skal på ny tilmelde sig, når de overtager/flytter ind på adressen.


Når man flytter ind
Når man flytter ind et nyt sted, skal man henvende sig til Odense Renovation og fortælle, hvilken størrelse affaldsbeholder og pap- og papirbeholder, man ønsker. Beholderne vil herefter blive leveret inden for en uge. Tømningskalenderen findes på mit.odenserenovation.dk, her kan man se hvilke dage beholderne skal sættes ud til vejen. Man kan også tilmelde sig sms-service, så man får en sms dagen før, beholderne skal ud. Tilmelding foregår på mit.odenserenovation.dk.


Afmelding af beholdere
Flytter man i sommerhus eller sydpå i mere end 6 måneder, og boligen er ubeboet, kan man afmelde beholderne og derved undgå at betale renovationspris for perioden. Når beholderne er afmeldt, henter Odense Renovation beholderne. De sættes ud på adressen igen fra den dato, man ønsker dem tilmeldt ved hjemkomst.


Navn- eller adresseændringer i forhold til regningen
Skal navn, adresse eller andet, der har betydning for, hvor og hvem regningen skal sendes til, er det Administrationsservice Fyn, som laver ændringen – mail kundeservice@asfyn.dk og telefonnummer 70 13 19 00.