Hvad må komme i beholderen til restaffald?

Restaffald kaldes også dagrenovation. Det er den rest, der er tilbage, når det farlige affald og det genanvendelige affald er taget ud. Tilbage er så kun restaffaldet.

Restaffald

  • Mælke- og juicekartoner
  • Pizzabakker
  • Snavset emballage, som ikke kan skylles rent
  • Snavset papir og plast
  • Støvsugerposer
  • Bleer
  • Madrester

 

Hvad sker der med restaffaldet?

Restaffaldet køres direkte til forbrændingsovnen på Fynsværket, hvor det hele brændes. Derved udnyttes det til fjernvarme i radiatorerne hos flere tusinde husstande rundt om i kommunen.