Hvad må komme i beholderen til restaffald?

Restaffald kaldes også dagrenovation. Det er den rest, der er tilbage, når det farlige affald og det genanvendelige affald er taget ud. Tilbage er så kun restaffaldet.

Restaffald

  • Mælke- og juicekartoner
  • Pizzabakker
  • Snavset emballage, som ikke kan skylles rent
  • Snavset papir og plast
  • Støvsugerposer
  • Bleer
  • Madrester**


 

** Borgere, der er en del af den gamle affaldsordning, skal sortere madaffald sammen med restaffald. Borgere, der er en del af den nye affaldsordning, skal sortere madaffald fra restaffaldet. Madaffald er blandt andet madrester, kyllingeben, bananskræller m.m. 
Madaffaldet skal sorteres i poser og afleveres det i affaldsbeholderens rum til madaffald. 

 

 

Hvad sker der med restaffaldet?

Restaffaldet køres direkte til forbrændingsovnen på Fynsværket, hvor det hele brændes. Derved udnyttes det til fjernvarme i radiatorerne hos flere tusinde husstande rundt om i kommunen.