Størrelser og priser for private

Hvad koster en større beholder? Hvad sparer jeg ved at nøjes med et nummer mindre? Få svar herunder.

Priser og størrelser på affaldsbeholdere til dagrenovation (restaffald)
Her ses en oversigt over beholderstørrelser og priser for private husstande. Alle husstande får indsamlet dagrenovation (restaffald) hver 14. dag.

 

 

Sække i midtbyen 

Der er enkelte steder i byen, hvor forholdene udelukker anbringelse af beholdere i bygningen eller bag bygningen, og her kan sække undtagelsesvis anvendes efter tilladelse fra Odense Renovation A/S. Årsagen til at der gives dispensation til at få sække i stedet for affaldsbeholdere, er at der mange steder ikke er mulighed for at trække en beholder gennem ejendommen. Derudover må beholdere ikke stå på fortorvet mellem tømninger. 

 

Sække til restaffald afhentes hver 14. dag, mens sække til papir & pap afhentes hver 4. uge.
Sækkene er af papir og kommer i størrelserne:

 

  • 50 l
  • 100 l


Kontakt Administrationsservice Fyn eller Odense Renovation

Administrationsservice Fyn A/S kontaktes på kundeservice@asfyn.dk eller på tlf. 70 13 19 00 i følgende tilfælde:

 

  • Spørgsmål til din regning
  • Hvis navne- eller adresseoplysningerne på din regning er forkerte


Odense Renovation A/S kontaktes på mit.odenserenovation.dk eller på kundeservice@odenserenovation i følgende tilfælde:

 

  • Ved ændring i størrelse eller antal på affaldsbeholder til restaffald/ beholder til papir & pap
  • Ved bestilling af ekstraydelser
  • Ved driftsforstyrrelser
  • Til- eller afmelding af beholder

  

Se hele prislisten for husholdninger her

Her kan du se hele prislisten for private husstande, som inkluderer dagrenovation (restaffald, papir, genbrugsstationer, farligt affald, storskrald og flaskecontainere)

For husstande, der er overgået til ny affaldsordning

For husstande, der ikke er overgået til ny affaldsordning