Aflever farligt affald til miljøbilen

Hver 6. weekend holder miljøbilen på din lokale genbrugsstation. Her kan du aflevere spraydåser, maling og andet farligt affald. Læs mere her.

Afleverer farligt affald til miljøbilen i weekender

Du kan aflevere farligt affald til miljøbilen, som holder på din lokale genbrugsstation hver 6. weekend.
Farligt affald modtages lørdag og søndag fra 9.30-16.30 – dog ikke på de helligdage, hvor genbrugsstationerne er lukkede.

Se skemaet for, hvornår miljøbilen holder på din lokale genbrugsstation.

 

Husk, at du altid kan aflevere farligt affald på genbrugsstationerne på Snapindvej og Havnegade.

 

Kom af med det farligt affald i hverdagene

Skal du hurtigt af med det farlige affald? Så Læs mere her