Hvad må komme i glascontainerne?

Flaskecontainerne er beregnet til almindelige flasker af glas til vin, saft, olie osv. samt rengjorte rødbede-, syltetøjs- og øvrige konservesglas.

Mange glastyper fra husholdningen

Mange madvarer og andre produkter findes i glasemballage. Her kan du se, hvad du må aflevere i glas- og flaskecontainerne.

 

  • Flasker fra vin, øl og sodvand
  • Konservesglas (tømte og skyllede)
  • Emballageglas fra rødbeder, pulverkaffe og syltetøj (tømte og skyllede)
  • Glasflasker fra ketchup og dressing (tømte og skyllede)
  • Parfumeflasker
  • Drikkeglas


NB. Glas skal være fri for rester, synligt rent og afleveres løst i beholderen.

 

Det meste glas bliver smadret under transporten, og det omsmeltes og formes til nye glasprodukter på glasfabrikker i ind- og udland. 

 

Glascontainernes placering

Læs mere her om hvor du finder dem. 

 

Hold området rent

Hjælp os med at holde området omkring flaskecontainerne rent ved ikke at stille affaldet ved siden af containeren, hvis den skulle være overfyldt. Der kan nemt ske ulykker med glasskår osv.

 

Vinduer? Brug genbrugsstationen

Vinduer og andet planglas skal bringes til genbrugsstationen.

Genbrugsstationen har også en container til glas. Har du meget glas, er det lettere at aflevere det på genbrugsstationen.

 

Se liste over genbrugsstationens containere her 

Find nærmeste genbrugsstation her