Hjælp din skraldemand

Når vinteren bider sig fast, hænder det, at skraldespandene ikke bliver tømt. De sne- og isglatte veje er farlige for skraldemanden, og skraldebilen kan forvolde stor skade, hvis den glider af vejen.

Lad affaldsbeholderen stå ude
Er din affaldsbeholder ikke blevet tømt på den ordinære tømmedag, så lad den stå ude ved vejen og sørg for, at adgangsforholdene er ryddet - se tegningerne nedenfor.

Ekstra affald er i orden
Hvis der går mere end 14 dage mellem tømningerne, er det tilladt at sætte ekstra sække med ekstra affald ud til affaldsbeholderen. Så tager skraldemændene det med, når det lykkes for dem at komme frem.

Grundejerens ansvar at holde arealerne ryddet
Som grundejer er du ansvarlig for, at gangarealer på og omkring din grund er ryddet og gruset eller saltet. Forsømmer du dette ansvar, kan du dømmes til at betale erstatning, hvis nogen kommer til skade på din grund. Derfor skal sne og is fjernes hurtigst muligt. Uanset om der sker uheld eller ej, kan du risikere at få en bøde, hvis der ikke ryddes sne og saltes eller gruses på din grund.

 

10 gode råd

Hjemmesiden www.skovlsne.dk giver gode råd om sne og is, og siden har også links til andre gode vintersider. Her er 10 gode råd fra skovlsne.dk:


1.   Følg med i vejrudsigten

2.   Sørg for at have en god sneskovl og kost parat. Vær godt forberedt.

3.   Salt eller grus eventuelt aftenen inden snefald/isslag.

4.   Hvis du bruger salt, så brug det med omtanke.

5.   Fordel altid grus eller salt jævnt - det skåner overfladen og mindsker risikoen for glat føre.

6.   Skovlen må gerne være bred , men ikke for tung. Skub sneen hen hvor den ikke genere.

7.   Husk at lave gennemgang på mindst en meter, så postbud, renovation osv. kan komme til.

8.   Hvis sneen er stampet hård, kan du bruge en almindelig haveskovl til at banke det løst.

9.   Er du pensionist, kan du muligvis få hjælp til snerydning - kommunes socialforvaltning kan give disse oplysninger.

10. Tjek din kommunes hjemmeside for regulativer vedrørende vintervedligeholdelse.