Hjælp din skraldemand

Når vinteren bider sig fast, hænder det, at skraldespandene ikke bliver tømt. De sne- og isglatte veje er farlige for skraldemanden, og skraldebilen kan forvolde stor skade, hvis den glider af vejen.

Sådan hjælper du din skraldemand i vintervejret

Her får du tips til at hjælpe din skraldemand i vintervejret. 

 

  • Husk at rydde for sne og is hele vejen hen til affaldsbeholderne
  • Husk at gruse og salte fortov og vej
  • Er der kommet rigtig meget sne, så lav en passage i snevolden, som sneploven har skabt
  • Tænd lys i den mørke tid


Grundejerens ansvar at holde arealerne ryddet
Som grundejer er du ansvarlig for, at gangarealer på og omkring din grund er ryddet og gruset eller saltet. Forsømmer du dette ansvar, kan du dømmes til at betale erstatning, hvis nogen kommer til skade på din grund. Derfor skal sne og is fjernes hurtigst muligt. Uanset om der sker uheld eller ej, kan du risikere at få en bøde, hvis der ikke ryddes sne og saltes eller gruses på din grund.

 

 


Ekstra affald er i orden
Hvis der går mere end 14 dage mellem tømningerne, er det tilladt at sætte ekstra sække med ekstra affald ud til affaldsbeholderen. Så tager skraldemændene det med, når det lykkes for dem at komme frem.