Metal- og plastemballage samt madaffald

Hver gang vi handler ind, står vi med metalemballage og plastemballage. Dette skal ikke i skraldespanden til restaffald, men afleveres til genanvendelse. Madaffaldet skal måske også ud af restaffald.

Metal- og plastemballage samt madaffald

Alle emner alfabetisk