Madaffald

Vi åbner skabslågen til skraldespanden under vasken mange gange dagligt for at smide affald og madrester ud. I dag indsamles madaffaldet i en separat beholder, så vi kan lave det om til biogas.

I mange år har vi smidt madaffald - kartoffelskræller, gulerodstoppe, sovserester og muggent brød  - i skraldespanden til restaffald, hvorfra det som bekendt er endt til forbrænding på Fynsværket. Efterhånden går flere og flere kommuner over til at samle madaffald ind separat. Ved at sende det til et biogasanlæg, kan vi nemlig udnytte den gas, der opstår, når madaffaldet rådner. Gassen bruges til at lave strøm. 

 

Indsamling af madaffald 

Odense Kommune og Odense Renovation A/S indførte i oktober 2019 en ny affaldsordning med mere sortering ved husstanden. Her var madaffald en af de nye affaldstyper, som blev føjet til sorteringen. Madaffald skal altså i dag sorteres for sig selv, så vi kan udnytte energien på bedste vis. Til dette formål udleverer Odense Renovation grønne poser til alle husstande i Odense. 

 

Fordel ved gasning frem for forbrænding

Den store fordel ved at udnytte gassen fra madaffaldet i et gasanlæg - frem for at udnytte varmen ved forbrænding - er, at det er nemmere at gemme gassen, til vi har brug for den, end det er at gemme varmen fra forbrændingen. Gasmetoden er det, man kalder "lagerstabil", da gassen altså kan lagres og gemmes til senere, hvorimod varmen fra forbrændingen forsvinder efter kortere tid - den kan ikke lagres.

 

Når madaffaldet er blevet omdannet til biogas, er der desuden et restprodukt tilbage. Dette bliver til næringsrig gødning i landbruget. Når du sorterer dit madaffald, er du derfor med til at passe på ressourcerne ved at udnytte energien og næringen i madaffaldet bedst muligt.