Madaffald

Vi åbner skabslågen til skraldespanden under vasken mange gange dagligt for at smide mad ud. I nærmeste fremtid skal vi måske indsamle det i en separat beholder, så det kan sendes til et biogasanlæg.

I mange år har vi smidt madaffald - kartoffelskræller, gulerodstoppe, sovserester og muggent brød  - i skraldespanden til restaffald, og så ender det som bekendt til forbrænding på Fynsværket. Efterhånden går flere og flere kommuner over til at samle madaffald ind separat og sende det til et biogasanlæg, hvor man kan udnytte den gas, der opstår, når madaffaldet rådner, til strøm. 

 

Forsøg i kommunen med indsamling af madaffald

I Odense Kommune har vi kørt et par forsøg med indsamling og forgasning af madaffald. Indsamling af madaffald er også en af de muligheder, vi ser på i forbindelse med planlægningen og implementeringen af en ny indsamlingsordning for affald fra husholdningerne i Odense Kommune. 

 

Fordel ved gasning frem for forbrænding

Den store fordel ved at udnytte gassen fra madaffaldet i et gasanlæg frem for at udnytte varmen ved forbrænding af madaffaldet er, at det er nemmere at gemme gassen, til vi har brug for den, end det er at gemme varmen fra forbrændingen. Gas-metoden er det, man kalder "lagerstabil", da den altså kan lagres og gemmes til senere, hvorimod varmen fra forbrændingen forsvinder efter kortere tid - den kan ikke lagres.