Hvorfor denne affalds-indsamlingsordning?

I oktober 2019 blev der indført en ny affaldsindsamlingsordning i Odense Kommune. Den gør det let at sortere mere affald til genanvendelse, da vi henter affaldet ved husstanden.

50% genanvendelse som nationalt mål i 2022

I de kommende år vil der ske flere ændringer i forhold til affaldsindsamlingsordningen for alle husstande i Odense Kommune. Mængden af affald, der sorteres fra til genanvendelse hjemme ved husstanden øges, og det er blandt andet blevet nemmere at sortere og få afhentet genanvendeligt affald direkte ved husstanden. Folketinget har besluttet, at Danmark i 2022 skal genanvende 50% af husholdningsaffaldet. Med dette sikres en bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet til gavn for klima, miljø og kommende generationer.

 

Beslutning truffet på byrådsmøde 20. juni 2018

Beslutningen om den nuværende indsamlingsordning for husholdningsaffald, med større fokus på genanvendelse, blev truffet på byrådsmøde 20. juni 2018. De første hustande overgik til den nye ordning d. 14. oktober 2019, og siden er affaldsordningen blevet implementeret i hele Odense Kommune.  

 

Erfaringer fra forsøg med mere sortering

Odense Kommune og Odense Renovation A/S har fra oktober 2016 til oktober 2017 gennemført forsøget ”Sorter Mere” med husstandsindsamling af genanvendeligt affald i 8 forskellige områder i Odense Kommune. Forsøget gav en masse erfaringer, blandt andet om indsamlingsmængder, kundetilfredshed, sortering osv. Blandt andet på baggrund af de indsamlede erfaringer fra forsøget, traf Odense Byråd beslutningen om den nuværende indsamlingsordning for hele kommunen.

 

For udlejere: Rådgivning om nedgravede affaldsløsninger ved etageejendomme

Boligforeninger og andre udlejere kan have brug for rådgivning omkring nedgravede affaldsløsninger. Har man spørgsmål i forhold til mulighederne for at etablere nedgravede affaldsløsninger, er man velkommen til at kontakte kommunikation@odenserenovation.dk.


Specielt om sugebilerne
Vi udfaser på sigt sugebilerne til dagrenovation og overgår til krantømning af alle nedgravede affaldstyper. Dermed stilles der ikke længere krav til at indkøbe løsninger, der både kan tømmes ved hjælp af sug og kran. Mobilsugebilen til vaccumtanke vil stadig være i normal drift.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål eller kommentarer, så skriv til Odense Renovation på info@odenserenovation.dk.