Ny affaldsordning i områder med centralt affaldssug

Den nye affaldsordning indføres også i områder med centralt affaldssug. Det betyder, at du skal aflevere restaffald, madaffald og papir & småt pap i affaldssuget. Glas & metal suges ikke. Læs mere her

Odense Kommune og Odense Renovation er i gang med at indføre ny affaldsordning, hvor alle husstande og kommunale institutioner skal sortere i 6 affaldstyper. Indførelsen sker løbende over et års tid i hele kommunen. For husstande tilkoblet det centrale affaldssug i Odense Centrum overgår kollektivt til den nye ordning 16. december 2019. 

 

Den største ændring vil for alle husstande være, at vi begynder at indsamle madaffald samt glas og metal. 

 

6 affaldstyper i sugeområderne

Husstande i det centrale affaldssug skal fra 16. december sortere affaldet på denne måde: 

 

- Restaffald afleveres i skakte i opgangen tilkoblet affaldssuget - eller indkast udenfor bygningen. Skal i poser.

 

- Papir & småt pap afleveres indkast uden for bygningen. Skal afleveres løst i indkastet – ikke i poser.

 

- Madaffald afleveres i indkast tilkoblet affaldssug, placeret uden for bygningen. Skal i poser. Husstande i Thomas B. Thrige-området, som har køkkenkværn til madaffaldet, kan fortsat benytte denne løsning.

 

- Glas og metal afleveres i beholdere - ikke i affaldssugerørene. Der vil inden 16. december blive opsat enten nedgravede beholdere, kuber eller beholdere på hjul. Bor du i boligforening, hvor I i forvejen har en beholder til glas, vil den fremover kunne anvendes til metal også. Skal afleveres løst i beholderen – ikke i poser.

 

Startbrev og brochure

Disse tiltag skal hjælpe husstande i affaldssuget i Odense Centrum med den nye ordning:

- et startbrev om ny ordning udsendes i e-Boks inden opstart

- en brochure, som viser, hvordan der skal sorteres efter at ændringerne er trådt i kraft uddeles med posten inden opstart

- en startpakke med udstyr til at hjælpe med at gøre den indendørs sortering lettere

 

Se brev om ny affaldsordning


Se brochure om ny affaldsordning

 

Læs mere om centralt affaldssug