Ny ordning i kolonihaver

Fra oktober 2019 indfører Odense Kommune og Odense Renovation A/S ny affaldsordning. Den nye affaldsordning er også gældende for kolonihaver - læs mere her.

Ny ordning og nyt regulativ for husholdningsaffald

Fra oktober indfører Odense Kommune og Odense Renovation A/S en ny affaldsordning med dertilhørende regulativ for husholdningsaffald. Det nye regulativ trådte i kraft den 1. januar 2019 og er i modsætning til det gamle regulativ også gældende for kolonihaver i Odense Kommune. Du kan læse det nye regulativ via dette link

 

I henhold til det nye regulativ skal den enkelte kolonihaveforening - som minimum - være tilmeldt med den mindste beholderstørrelse hele året. Den mindste beholderstørrelse er 2 stk. rumopdelte 240 liter beholdere, hvor den ene beholder indeholder et rum til restaffald og et til madaffald, mens den anden beholder har et rum til papir & småt pap og et andet til glas & metal. 


Ny model for opkrævning af renovationsgebyret

Samtidig er der vedtaget en ny model for opkrævning af renovationsgebyret. I den nye gebyrstruktur skal alle grundejere betale:

  • et grundgebyr, som fastsættes efter boligtype
  • restaffaldsgebyr, som fastsættes efter størrelsen på beholderen til restaffald.


Et enfamilieshus skal betale det fulde grundgebyr, mens øvrige boligtyper betaler et reduceret grundgebyr. Et enkelt havelod i en kolonihaveforening betaler grundgebyret gange med en faktor 0,1. 

Grundgebyret dækker brug af genbrugsstationerne, ordning for storskrald, farligt affald, småt elektronik samt afhentning af glas, metal og småt pap. 

Foreløbig prisliste findes via dette link - priserne ligger først helt fast når de er vedtaget af Odense Byråd sidst på året.


Priseksempel

Nedenfor kan du se 2 eksempler på affaldsløsninger i en kolonihaveforening 
Priser pr. havelod, pr. år, inkl. moms:

 

Eksempel 1. En kolonihaveforening med 30 lodder tilmeldt med mindste beholderstørrelse, 2 x 240 l rumopdelt med 14-dages tømning:

Grundgebyr = 130 kr.
Restaffaldsgebyr: 842 kr./ år/ 30 havelodder=28 kr.
I alt vil en haveejer, som har et lod i en haveforening med ovenstående affaldsløsning, dermed skulle betale = 158 kr. om året

Eksempel 2. En kolonihaveforening med 30 lodder, som er tilmeldt med 5 stk. 660 l affaldsbeholdere til restaffald med 14-dages tømning:
Grundgebyr: 130 kr.
Restaffaldsgebyr: 5* 3861 kr. /år / 30 havelodder: 643 kr. 
I alt vil en haveejer, som har et lod i en haveforening med ovenstående affaldsløsning dermed skulle betale = 773 kr. om året

Der vil også være beholdere til madaffald, papir & småt pap og glas & metal. Antal og størrelse for disse har dog ingen indflydelse på prisen. 

Fælles løsning

Fremover skal alle beholdere være tilmeldt igennem kolonihaveforeningen og skal på tømningsdagen befinde sig på det fælles afhentningssted, der er aftalt med Odense Renovation. 

Opkrævning af gebyr vil fremover også foregå samlet for hver haveforening. Opkrævningen vil ske gennem Odense Havelodsselskab for de haveforenininger, der er medlem deraf. Ved de haveforeninger, som ikke er medlem af Odense Havelodsselskab, vil gebyret blive opkrævet hos grundejer. 

Hvis der er enkelte havelodder, der ønsker egen beholder, skal beholderen fremover være tilmeldt via kolonihaveforeningen og vil blive opkrævet via den fælles regning - foreningen står selv for den interne afregning. Havehusejere, der er tilmeldt i forvejen, vil blive informeret via brev om, at vi henter deres beholdere, og at de skal aftale med deres foreningsformand, hvis de fremover ønsker at have egen beholder. 

Hvornår træder ordningen i kraft? 

I løbet af marts 2020 vil I modtage de nye beholdere, samtidig med at de gamle beholdere vil blive hentet hjem.