Ny prisstruktur

Samtidig med den nye affaldsordning indføres der ny prisstruktur på renovationsgebyret i Odense Kommune. Læs mere her.

Ny gebyrstruktur for husholdningsaffald
Med den nye affaldsordning indføres også en ny opdeling af den gamle renovationstakst. I stedet for ét gebyr bliver den nye pris sammensat af to gebyrer: – et grundgebyr, og – et restaffaldsgebyr.

Grundgebyr
Grundgebyret fastlægges efter, hvilken type beboelse man bor i:
Type husstand *) incl. moms
Parcelhus, rækkehus, dobbelthus m.v. 1.331,00
Lejlighed 931,00
Værelse (ældre- og ungdomsboliger) 532,00
Værelse (plejehjemsboliger) 266,00
Kolonihave 133,00
 *) BBR-betegnelsen på en adresse kan tjekkes på www.bbr.dk

Restaffaldsgebyr
Restaffaldsgebyrets størrelse afhænger af, hvor mange liter man har til rådighed til sit restaffald. Jo større beholdervolumen til restaffald, jo større gebyr. Den nye renovationstakst er summen af disse to gebyrer (og af eventuelle tilkøbte ekstraydelser). Man vil fra år 2020 blive opkrævet de nye gebyrer fra kvartalet efter, at man har fået byttet sine beholdere til nye.

Et regneeksempel
Et typisk eksempel vil være et parcelhus, som i dag har en 190 l spand til dagrenovation og en 130 l spand til papir/pap. I 2020 koster det 2.311,00 kr. inkl. moms. En sådan husholdning vil få en rumopdelt 240 l affaldsbeholder til restaffald og madaffald samt en rumopdelt 240 l affaldsbeholder til papir/pap og glas/metal. I den nye ordning skal de betale 2.206,00 kr. inkl. moms (1.331,00 kr. i grundgebyr + 875,00 kr. i restaffaldsgebyr). I dette tilfælde falder den samlede pris lidt, men i andre tilfælde vil borgerne opleve, at deres nye gebyrer stiger.

For boligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og andelsboligforeninger
Opkrævning af affaldsgebyrer hos boligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og andelsboligforeninger I forbindelse med omlægningen fra gammel til ny gebyrstruktur blev måden at opkræve på hos boligforeninger også lagt om. Opkrævningen for grundgebyr og restaffaldsgebyr sendes til administrator for boligforeningen, som så opdeler og videresender affaldsgebyrerne til lejerne.

Se prislisten her