Plastik

Plast indsamles ikke affaldsordningen endnu. Her på siden kan du blive klogere på plastområdet og læse om planerne for indsamling og genanvendelse af plast i Odense Kommune.

Planen for plast

I Odense Kommune indsamles plast i øjeblikket ikke som fast ordning sammen med madaffald, restaffald, papir, pap, metal og glas. Derfor skal borgerne i Odense Kommune selv køre plastaffaldet på genbrugsstationen. Dette gælder ikke bare havestole, større plastikdunke osv., men også mindre stykker plastemballage fra husholdningen, så som plastflasker, pålægsbakker, eddikedunke osv.

 

Vi er klar over, at der kan indsamles meget mere plastik fra husholdningen, hvis det bliver hentet ved husstanden, frem for at man selv skal transportere det til genbrugsstationerne. Det er dog fravalgt at indsamle plastik separat ved husholdningen fra starten af affaldsordningen, hvor der indsamles madaffald, restaffald, papir, pap, metal og glas. Det er fravalgt, fordi vi tror på, at det er en bedre løsning – både for borgerne og for miljøet – ved at indsamle plastikken sammen med restaffaldet og derefter sortere det maskinelt på et anlæg. Derfor arbejder vi på – sammen med de øvrige fynske kommuner – at etablere et fælles fynsk anlæg, som kan sortere plastikken ud af restaffaldet og opdele i specifikke plasttyper fx PET og PE-HD.

Få mere viden om plast

Få et overblik over plastindsatser i Odense Kommune og ved Odense Renovation - læs blandt andet om hvad der sker med plasten fra genbrugsstationerne, eftersorteringsanlægget og andre initiativer på plastområdet i Danmark og EU. 

Planen for plast

 

Fynsk eftersorteringsanlæg også til plast

 

Plast fra genbrugsstationerne

Plastindsatser ved Odense Renovation

Hvad bruges plast til?

 
Forskellige plasttyper

Sådan skal du sortere plast