Sådan skal du sortere

Her kan du læse om, hvordan du skal sortere i Odense Kommune.

I Odense Kommune indsamler Odense Renovation restaffald, madaffald, papir & småt pap, glas & metal og batterier ved husstandene. Således er det let at komme af med visse typer affald til genbrug – samtidig med at vi skåner miljøet og genbruger ressourcerne. 

 

Seks affaldstyper indsamles

Ved de fleste en-familiehuse har man to beholdere på 240 liter med hver to rum:

 • En ”genbrugsbeholder” til papir & småt pap i det ene rum og metal & glas i det andet rum
 • En ”rest- og madaffaldsbeholder”, hvor der skal madaffald i det ene rum og restaffald i det andet rum.

 

Ved etageejendomme er beholderne typisk større, og der findes både beholdere på to hjul, på fire hjul og flere typer nedgravede beholdere, hvor et større eller mindre indkast stikker op over jorden.  

Sådan skal du sortere

Vi henter flere affaldstyper ved husstanden. Læs sorteringsvejledningen nedenfor.
Madaffald

 • Ris, pasta og ost
 • Grøntsager og frugt - rå, kogte og skræller
 • Teblade og kaffegrums (også med filtre og poser)
 • Fisk, kød, pålæg og ben
 • Brød og kager 
 • Sovs og fedt

 

Madaffald skal sorteres i poser - husk knude på posen.


Restaffald

 • Mælke- og juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Snavset papir og plast
 • Andet emballage, som ikke kan skrabes rent
 • Støvsugerposer
 • Bleer
 • Hygiejneaffald 

 

Restaffald skal sorteres i poser - husk knude på posen. 


Papir & småt pap - sorteres i samme rum

 • Aviser, reklamer og ugeblade
 • Magasiner og brochure
 • Kontorpapir og kuverter med rude
 • Telefonbøger
 • Cornflakes- og havregrynspakker
 • Bølgepap og karton
 • Paprør fra køkken- og toiletruller
 • Små papkasser
 • Æggebakker


Glas & metal - sorteres i samme rum

 • Glasflasker fra vin, øl og sodavand
 • Emballageglas fra rødbeder, pulverkaffe og syltetøj (tømte og skrabede)
 • Glasflasker fra ketchup og dressing (tømte og skrabede)
 • Øl- og sodavanddåser
 • Konservesdåser (tømte og skrabede)
 • Fyrfadslysholdere
 • Alubakker
 • Kapsler og låg


Batterier på låget som hidtil

For borgere i en-familieshuse lægges batterier i en klar pose på låget af affaldsbeholderen på tømmedagen. Ved etageejendomme skal batterierne i boksen på siden af beholderen. Visse steder har viceværten en anden løsning for batterier. Er du i tvivl, så spørg viceværten.

 

Hvad med plast?

Plast til genbrug bliver i starten ikke indsamlet via den affaldsordning, men Odense Renovation og Odense Kommune arbejder for - i samarbejde med flere andre fynske kommuner - at skabe grundlaget for et anlæg, som kan "eftersortere" restaffaldet. Det er planen, at plast - når dette anlæg forhåbentlig er klar om nogle år - skal afleveres sammen med restaffald, og at det på anlægget bliver sorteret fra restaffaldet maskinelt og sendt videre til genbrug. Indtil dette anlæg er klar, skal borgerne derfor - som hidtil - aflevere plast på genbrugsstationen. Et sådan eftersorteringsanlæg vil også kunne sortere flere typer affald ud af restaffaldet, herunder fx mælkekartoner.