Skraldebilerne har 2 rum

Fremover vil 2-kammerskraldebiler tømme affaldsbeholderne i Odense. Læs her mere om de nye skraldebiler.

Specialbyggede til tømning af affaldsbeholdere med 2 rum

De nye skraldebiler i Odense har 2 rum. Bilerne er specialbyggede til at tømme affaldsbeholdere med 2 rum, så det sorterede affald ikke blandes sammen. Når skraldebilen har 2 rum, betyder det, at flere affaldstyper kan indsamles på samme køretur - derved sparer vi både tid og brændstof.

 

Skraldebilen tømmer ved forskellige behandlingsanlæg
Når skraldemanden har tømt rutens affaldsbeholdere, afleveres affaldet separat ved forskellige behandlingsanlæg. Fx tømmer skraldebilen det ene rum med restaffald ved Fjernvarme Fyns anlæg, hvor affaldet brændes, og varmen fra ilden udnyttes til fjernvarme, mens madaffaldet køres til biopulpanlæg for i sidste ende at blive til biogas - som giver lys i lampen og varme i radiatoren.

 

De skraldebiler, der tømmer papir & småt pap samt glas & metal, afleverer også det sorterede affald fra de 2 rum på forskellige behandlingsanlæg. 

 

Se film om madaffaldets vej til behandlingsanlæg