Skraldebilerne har to rum

Det er skraldebiler med to kamre, der tømmer affaldsbeholderne i Odense. Læs mere her om skraldebilerne.

Specialbyggede til tømning af affaldsbeholdere med to rum

Skraldebilerne i Odense har to rum. Bilerne er specialbyggede til at tømme affaldsbeholdere med to rum, så det sorterede affald ikke blandes sammen. Når skraldebilen har to rum, betyder det, at flere affaldstyper kan indsamles på samme køretur - derved sparer vi både tid og brændstof.

 

Skraldebilen tømmer ved forskellige behandlingsanlæg
Når skraldemanden har tømt rutens affaldsbeholdere, afleveres affaldet separat ved forskellige behandlingsanlæg. Fx tømmer skraldebilen det ene rum med restaffald ved Fjernvarme Fyns anlæg, hvor affaldet brændes, og varmen fra ilden udnyttes til fjernvarme, mens madaffaldet køres til biopulpanlæg for i sidste ende at blive til biogas - som giver lys i lampen og varme i radiatoren.

 

De skraldebiler, der tømmer papir & småt pap samt glas & metal, afleverer også det sorterede affald fra de to rum på forskellige behandlingsanlæg. 

 

Se film om madaffaldets vej til behandlingsanlæg