Sådan skal affaldet sorteres

De områder, som er koblet på det centrale sugeanlæg, får suget tre affaldstyper. Her kan du læse om, hvordan der skal sorteres samt få gode råd til at passe på systemet.

Restaffald

 • Mælke- og juicekartoner
 • Snavset emballage
 • Snavset papir og plast
 • Støvsugerposer
 • Bleer
 • Pizzabakker (OBS: Riv dem altid i mindre stykker, så de ikke blokerer rørene.)

 

Restaffald skal i poser - husk knude på posen.
Poserne må max være 15 liter, da for store poser kan blokere skakten eller indkast.

 

Hvad bruges restaffald til?

Restaffald køres til Fynsværket, hvor det brændes. Ilden fra forbrændingen udnyttes til at danne fjernvarme og strøm med, som sendes tilbage til de odenseanske husstande. Det affald, der smides i indkastet til restaffald, bliver ikke sorteret, før det ender i forbrændingsovnen. Smid ikke genanvendeligt affald i restaffald, da ressourcerne i affaldet går tabt. 

Madaffald

 

 • Ris, pasta og ost
 • Grøntsager og frugt - rå, kogte og skræller
 • Teblade og kaffegrums (også med filtre og poser)
 • Fisk, kød, pålæg og ben 
 • Brød og kager
 • Madrester


Madaffald sorteres i de udleverede grønne poser. Husk knude på posen. 

Hvad bruges madaffald til?


Madaffald køres til pulpanlæg, hvor madaffaldet omdannes til pulp. Denne pulp bruges i biogasanlæg til produktion af brænstoft eller el og varme. 1 kg madaffald kan faktisk give 33 timers lys.

 

Papir & småt pap

 • Skrivepapir, tegnepapir og 
  printerpapir
 • Aviser, ugeblade, reklamer og magasiner
 • Telefonbøger
 • Kuverter
 • Tandpastaæsker
 • Tomatbakker
 • Cornflakes- og havregrynspakker samt andet rent og tørt pap og karton (skal rives i mindre stykker)

 

NB: Store papkasser skal afleveres på genbrugsstationen eller via storskraldsordningen, da de sætter sig fast i de underjordiske rør. Små papkasser kan rives i mindre stykker og afleveres i indkastet. 

 

Hvad bruges papir og pap til?

Papir og pap sorteres på et anlæg, hvorefter det køres videre til fabrikker, der omdanner det til nye papir- og papprodukter.

 

 

Flere indkast i samme rør til hver sin container

Det affald, som smides i indkastene, opbevares i de øverstliggende rør indtil de hver for sig suges til tre forskellige containere i terminalen i Enggade. Containerne hentes og køres til hver sit modtageanlæg, som sørger for den videre behandling. Der sker således ingen sammenblanding af de tre typer affald. 

 

Køkkenkværne til madaffald i udvalgte bygninger

Som et forsøg i udvalgte bygninger vil der blive installeret køkkenkværne til madaffald. Efter forsøgsperioden vil der blive evalueret på både økonomiske, servicemæssige og miljømæssige konsekvenser af køkkenkværne. 

Dette må komme i køkkenkværnen

 • Alle slags grøntsager, både rå, kogte, stegte og skræller
 • Ris, pasta og ost
 • Frugt
 • Teblade og kaffegrums
 • Sovs og fedt
 • Kød, fisk og fjerkræ
 • Brød og kager

NB: Madvarer, som består af lange trevler kan ødelægge kværnen. Så undgå at lægge porrer, ananas og andet trevlet i kværnen uden først at skære det i stykker (højst 5 cm). 

 

Pas på sugeanlægget!

Gode råd og lidt omtanke kan hjælpe med at passe på systemet, så vi undgår driftproblemer. Poserne må max være 15 liter. Kommer der for store stykker affald i skakten eller indkast, stopper den til, og det er dyrt og tidskrævende at få affaldet ud. Skulle der sker problemer med indkast og skakte, så kontakt straks Odense Renovation A/S. 

Skilte med sorteringsvejledninger
Her kan du downloade skilte med sorteringsvejledninger til opslagstavlen

 

Sådan kommer du af med det øvrige affald

Affaldssuget kan ikke håndtere glas og metal, og derfor skal du benytte dig af den glas & metal-container som er opstillet tæt på din bolig. Har du elektronik, stort pap eller andet genanvendeligt, så benyt din lokale genbrugsstation.