Baggrund for forsøget

Her kan du læse, hvorfor vi alle sammen skal sortere mere affald direkte ved husstanden, og hvorfor sortering nytter.

National ressourcestrategi og kommunal affaldsplan

Regeringen lancerede i 2013 ressourcestrategien "Danmark uden affald". Ressourcestrategien er et skridt på vej mod en cirkulær økonomi, hvor Danmark skal blive bedre til at udnytte de ressourcer, som der er i affaldet. Det meste affald brænder godt - og varen fra forbrændingsovnen omsættes til varmt vand i radiatoren og strøm i stikkontakten. Men al genanvendeligt affald og madaffald kan gøre miljømæssigt mere gavn andetsteds end i forbrændingsovnen. Med ressourcestragien er alle kommuner forpligtet til at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. Derfor er alle kommuner i gang med at indføre nye indsamlingsordninger, hvor flere genanvendelige affaldstyper indsamles direkte ved husstanden. 

Odense Kommunes affaldsplan fra 2014 er endnu mere ambitiøs, og heri er der sat som mål, at Odense Kommune i 2022 vil genanvende mere end 50 % af husholdningsaffaldet.

Se affaldsplanen her