De 8 forsøgsområder

8 forsøgsområder er udvalgt til at teste de 2 sorteringssystemer. Områderne er udvalgt, så der både indhentes erfaringer fra enfamilieshuse og etageboliger.

8 forsøgsområder med ca. 250 husstande i hver

I oktober 2016 igangsatte Odense Kommune og Odense Renovation A/S affaldsforsøget "Sorter Mere" med indsamling af flere genanvendelige affaldstyper og madaffald ved husstanden. 

2.000 husstande fordelt på 8 forsøgsområder blev udvalgt til at teste 2 forskellige sorteringssystemer. Forsøgsområderne tæller både forstæder og bymidte, hvor der er høj og lav bebyggelse. 

De 8 forsøgsområder tæller områder ved:

 

  • Falen/ Roersvej
  • Vesterbo
  • Østerbæksvej
  • Chr. Sonnes Vej
  • Brummers Plads
  • Schacksgade
  • Tarup
  • Korup

 
Forsøget fortsætter ufortrødent

Forsøget har nu kørt i over et år, og der er blevet samlet en masse gode erfaringer, som skal bruges, når en ny affaldsordning skal rulles til samtlige husstande i Odense Kommune. 

 

Forsøgsdeltagerne i de 8 områder beholder det udstyr, de har fået til sortering i de mange affaldstyper og fortsætter med den hidtidige sortering, indtil den endelige affaldsordning er klar til at blive rullet ud i hele byen fra 2019.