Hvad bruges affaldet til?

Den ekstra sortering, vi alle skal foretage, skal være med til at sikre, at affaldet bliver genbrugt frem for at blive brændt. Men hvad genbruges det til? Læs herunder!

Genanvendelse gavner miljøet og sikrer, at der er ressourcer nok til kommende generationer.

Ved at sortere dit affald er du med til at sikre en bedre udnyttelse af jordens ressourcer, og så er det godt for miljøet.  


Metal kan blive til nye stegepander, cykler eller dåser

Metal er meget energikrævende at fremstille af jomfruelige råstoffer. Afleveres de til genanvendelse kan de smeltes om til nye produkter som cykler, gryder og dåser. Der spares 2 kg CO2 for hvert kg jern, der afleveres til genanvendelse. 


Plast kan blive til tøj, plastposer eller en havestol
Plast er fremstillet af olie, som er dyrt og besværligt at omdanne til plast. Derfor er det vigtigt, at vi genanvender det plast, som allerede er omdannet. Plast kan blive til nye plastprodukter - en havestol, en fleecetrøje eller fyld i en bamse. For hvert ton plast vi afleverer til genanvendelse, skåner vi miljøet for 566 kg CO2. 

Papir & pap kan blive til nyt papir og papkasser

Papir og pap er lavet af cellulosefibre, som kan genanvendes. Fibrene kan genbruges til nyt papir, pap og æggebakker igen og igen. Der bruges 75 m2 vand til at fremstille et ton pap, men kun 15 m2 vand til at fremstille samme mængde genbrugspap.

Glas kan blive til nye flasker og syltetøjsglas

Når glas- og flaskeemballager er tomme, kan glasset bruges igen. I processen går en lille smule glas tabt, men 89 % bliver til nyt glas. Så din tomme glas- og flaskeemballager kan altså blive til nye, men lidt mindre.

Madaffald omdannes til biogas 

Madaffald bliver omdannet til biogas, som man kan lave el, varme og brændstof af. Restproduktet er god gødning på markerne med næringsris fosfor, som bringes tilbage til landbrugsjorden. Dermed mindskes CO2-udledning, og gødningen reducerer brugen af kunstgødning. 


Restaffald brændes og giver varme i radiatoren og strøm i stikkontakten

Restaffald er den rest, som er tilbage, når alt det genanvendelige samt det miljøfarlige affald er sorteret fra. Restaffald køres til Fynsværket, hvor det brændes. Varmen fra ilden udnyttes dels til el og dels til varme, som via netværket af rør og ledninger føres tilbage til husholdningerne i Odense.