Om forsøget

Odense Kommune og Odense Renovation A/S igangsatte i 2016 affaldsforsøget "Sorter Mere" med husstandsindsamling af flere genanvendelige affaldstyper. Læs her om informationsmaterialer

Sortering direkte ved husstanden
Til forsøget har 2.000 husstande fordelt på otte områder fået nye rumopdelte affaldsbeholdere, hvor de sorterer i affaldstyperne:

 

  • Papir & småt pap
  • Plast
  • Metal
  • Glas
  • Madaffald
  • Restaffald
  • Batterier

 

Formålet med forsøget er at få erfaringer med indsamlingsmængder, udstyr, kommunikation, logistik m.m. Disse erfaringer skal bruges, når et nyt indsamlingssystem rulles ud i 2019.

Når hver husstand får sin egen beholder til plast, metal og glas, bliver det let at sende det daglige affald såsom konservesdåser, plastemballager og syltetøjsglas til genanvendelse. Når det er let, forventer vi at få indsamlet flere kg. genanvendeligt affald pr. husstand.

 

De 2.000 husstande har under forsøget testet nye rumopdelte affaldsbeholdere, skiltningen på beholderne og forskelligt indendørs sorteringsudstyr. 

Se og download informationsmaterialerne til forsøget
Her kan du se og downloade nogle af de informationsmaterialer, der er udsendt til borgerne i de forskellige forsøgsområder. 

Brochurer ved opstart

 

Nyhedsbreve


Plakater til opgange

 

Sorteringsmærkater

 

Hvorfor skal vi sortere mere?

Globalt er vi ved at løbe tør for mange råstoffer. Derfor er det nødvendigt at sørge for, at de råstoffer, som vi har taget ud af jorden, kan bruges igen og igen. I dag ryger meget af det gode affald i skraldespanden og ender i forbrændingsanlægget. Under forsøget er det blevet gjort lettere at sende det gode affald til genanvendelse, så råstofferne dermed bevares i kredsløbet.