Resultater efter 1 år

Her kan du læse om indsamlingsresultater, brugerundersøgelser og andre spændende erfaringer fra affaldsforsøget "Sorter Mere" efter 1 år.

Flotte resultater efter 1 år med mere sortering

De indsamlede mængder fra forsøgsområderne viser, at de nationale og kommunale mål for 2022 om mere end 50 % genbrug af husholdningsaffaldet opfyldes med den nye sortering.
Gennemsnittet for hele byen ligger på 36 %, mens det i forsøgsområderne efter det første år ligger på 52 % affald indsamlet til genbrug. Det er rigtig flot!
I forsøgsperioden har beboerne i områderne skullet sortere madaffald, drikkedåser, marmeladeglas og plast fra i beholdere ved husstanden, og det har givet disse fine tal:

 

  • 76 kg madaffald pr. person
  • 5 kg metal pr. person
  • 19 kg glas pr. person
  • 11 kg plast pr. person
  • 53 kg papir/ pap pr. person

 

Brugerundersøgelse
I oktober 2017 blev en slutevaluering udsendt til alle forsøgets husstande. Undersøgelsen blev foretaget ved, at der blev udsendt et brev i digitalt e-Boks. Samlet set deltog 948 husstande.

 

Centrale resultater
Spørgsmålene har omhandlet fordele og ulemper ved forsøget, de rumopdelte affaldsbeholdere, tømningsfrekvenser, kundeservice og sortering generelt. Spørgsmålene var udformet således, at der både har været vurderingsskala fra 1 (meget utilfreds) og 7 (meget tilfreds), samt skrive kort svar.

 

Tilfredshed
80 % af besvarelserne er godt tilfredse med sorteringen. Tilfredsheden bunder blandt andet i, at genbrug er godt for miljøet og ressourcerne. Med forsøget er sortering blevet gjort nemmere, og der har været god info og kommunikation hele vejen igennem. Utilfredsheden ligger på 11,9 %, og den bunder blandt andet i, at affaldsbeholderne fylder meget, at plast og metal skal skylles og at der i etageejendomme kan være udfordringer med at få folk til at sortere.
Husstandene har testet forskelligt udstyr blandt andet nye rumopdelte affaldsbeholdere, grønne poser til madaffald, kurv til madaffald og sorteringstasker. Det er værd at bemærke, at de fleste punkter scorer højt på tilfredsheden. I forhold til kommunikationen i forsøget har borgerne været tilfredse med informationen og kommunikationen. 
Slutteligt er forsøgsdeltagerne blevet bedt om at vurdere forsøget i sin helhed: Over halvdelen er meget tilfredse, 30 % er tilfredse, 10 % er ”hverken-eller” og kun 7,5 % er mere eller mindre utilfredse.

 

Fokusgruppeinterviews
Under forsøget er der blevet afholdt 5 fokusgruppeinterviews. Her har særligt interesserede borgere meldt sig til at diskutere forsøgets mange elementer og delt deres erfaringer vedrørende rumopdelte beholdere, sortering, kommunikation og forbedringer til affaldsordningen, som forventes at blive udrullet i begyndelsen af 2019.

 

Mere sortering fra 2019
Fra starten af 2019 starter en ny tid for affaldssortering i Odense. Der er vi nemlig klar med en ny ordning til hele byen med sortering i op til 7 forskellige affaldstyper hjemme ved husstanden. Det nye system bygger blandt andet på nogle af de erfaringer fra forsøget "Sorter Mere". Det nye system indebærer nye rumopdelte affaldsbeholdere og 2-kammer skraldebiler. At skifte samtlige affaldsbeholdere ud med nye tager tid. Derfor er vi i fuld gang med planlægningen af den nye affaldsordning med mere sortering fra starten af 2019. Præcist hvilke affaldstyper, der skal indsamles, besluttes endeligt på et byrådsmøde i sommeren 2018. Men en ting er sikkert: Vi skal alle sammen til at sortere mere.