11B Kølemøbler

Køleskabe og frysere tømmes for madvarer inden aflevering på genbrugsstationen.