Affald til Odense Nord Miljøcenter

Odense Nord Miljøcenter sørger for både genanvendelse, midlertidig oplagring og deponering af det affald, som centret modtager.
Indkørslen til ONM
Disse typer affald kan afleveres på Odense Nord Miljøcenter:

Til genanvendelse

 • Biomasse fra rensningsanlæg
 • Forurenet jord til rensning
 • Grene, træ og haveaffald (kun for private)
 • Ren jord
 • Slagger

Til midlertidig deponering

 • Brændbart affald
 • PVC til sortering
 • Trykimprægneret affald

Til deponering

 • Affald – afgiftsfri deponering (gammel losseplads)
 • Afvandet slam og flydende slam
 • Asbest/eternit
 • Asbest (støvende asbest)
 • Bygningsaffald (deponeringsegnet)
 • Erhvervs- og industriaffald (deponeringsegnet)
 • Fejlsorteret affald 
 • Forurenet jord (deponeringsegnet)
 • Gadeopfej
 • Pvc (deponeringsegnet)
 • Restaffald fra sortering
 • Ristestof og sand
 • Schredderaffald
 • Slibestøv
 • Specialaffald – særligt arbejdskrævende
 • Storskrald (deponeringsegnet)
 • Støbesand