Sådan skal du sortere i Odense

Odense Renovation henter restaffald, madaffald, papir & småt pap samt glas og metal ved din husstand.

Læs mere om sorteringen her