Sådan skal du sortere i den nye affaldsordning

I den nye affaldsordning henter vi restaffald, madaffald, papir & småt pap samt glas og metal ved din husstand.

Læs mere om sorteringen her