Sådan skal du sortere i Odense

Odense Renovation henter restaffald, madaffald, papir & småt pap, glas og metal samt plast og mad- & drikkekartoner ved din husstand.