Odense Renovation

Odense Renovation er et kommunalt ejet aktieselskab under Borgmesterforvaltningen. Virksomheden har mange aktiviter, og blandt de største er indsamling af affald i kommunen: Restaffald, papir, batterier, farligt affald og visse typer storskrald hentes hos borgerne. 8 genbrugsstationer tager imod affaldet fra byens 190.000 borgere, som i gennemsnit producerer over 6 kg affald dagligt.