Miljø

Odense Renovation skal medvirke til, at miljøtilstanden i kommunen hele tiden bliver bedre.
Valmuer foran skraldespand

Certificeret miljøstyringssystem

Odense Renovation er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001.
Desuden redegør virksomheden hvert år for mijøforholdene i en verificeret EMAS-redegørelse.

Affaldsminimering og genanvendelse har i mange år været et af hovedprincipperne for Odense Renovations miljøindsats.
Vi har papir på, at vores samlede miljøstyringssystem er gennemtænkt og opfylder de strengeste og mest moderne krav til bæredygtig affaldshåndtering. Vi håber, at dette vil virke som inspiration for borgerne og erhvervsliv i Odense, så miljøindsatsen kan spredes som ringe i vandet.

Certificeret arbejdsmiljø

Odense Renovation lever desuden op til den internationale OHSAS 18001-standard. Det betyder blandt andet, at vi foretager en forebyggende indsats i forhold til arbejdsiljø- og sikkerhedsrisici for at beskytte vore medarbejderes sundhed og sikkerhed.
Hvert år kontrollerer Norsk Veritas (DNV), at vi lever op til standarden, så vi fortsat kan beholde vores OHSAS 18001-certifikat.

                    OHSAS 18001-certificering af Det Norske Veritas

 

Værdigrundlag

Odense Renovation vil

1. formindske de miljøbelastninger, der kommer fra udførelsen af vores aktiviteter og gøre det med mindst muligt ressourceforbrug. De ressourcer, vi bruger, skal være vedvarende.

2. have sunde og sikre arbejdspladser.

3. have medarbejdere og leverandører, der tager medansvar for miljø, sundhed og sikkerhed.

4. overholde miljø- og arbejdsmiljølovgivningen.

5. gøre det ved at have et certificeret miljøledelsessystem, og vi vil synliggøre resultaterne af vores indsats.