Om Odense Renovation

Selskabet har været i borgernes tjeneste siden 1882. I al den tid har vi haft hovedsæde på Snapindgården i Bolbro.
Hos Odense Renovation lægger vi stor vægt på effektivitet og ressourcebevidsthed Vores knap 200 medarbejdere søger konstant at udvikle serviceniveauet og en moderne og miljørigtig håndtering af affald.
Skraldemanden og personalet på genbrugspladsen er den synlige del af virksomheden, som dog også rummer en hel del andre funktioner. En række medabejdere sørger bl.a. for information til borgerne, rapportering til kommunen og miljøministeriet, udvikling af projekter og metoder til behandling af affald, plan- og skemalægning af vagt og kørsel og meget mere. Fælles for alle er, at de er med til at sikre et højt serviceniveau ud fra en miljøbevidst tankegang.

Odense Renovation er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab, som hører under Borgemesterforvaltningen.

Læs om Odense Renovations historie
Se organisationens opbygning