Stige Ø

Stige Ø var byens losseplads fra 1967 til 1995. Siden 2007 er øen blevet brugt som rekreativt område, hvorfra man kan nyde den fantastiske udsigt. Gassen, som det nedgravede affald danner, pumpes op og omdannes til el og varme.

Stige Ø Losseplads har været byens losseplads igennem 28 år. Hele lossepladsen er dækket med minimum 1 meter jord, så affaldet er indkapslet, og der er skabt afveksling i terrænet med bakker og dale af jorden.

Gas og perkolat

Affaldet udvikler stadig metangas og forventes at gøre det mange år endnu. Denne gas opsamles og udnyttes til el og varme. Læs mere om gas fra affaldet

Metangassen opstår, når affaldet forrådner.

Det regnvand, som siver gennem affaldet og derved forurenes, kaldes perkolat. Det opsamles sammen med regnvandet, som ligger på overfladen, og ledes til rensningsanlægget på Odense Nord Miljøcenter på den anden side af Odense Kanal. Læs mere om opsamling af forurenet regnvand

Tag på udflugt

Stige Ø er blevet et attraktivt udflugtsmål for mange, med mulighed for at nyde naturen med medbragt mad og drikke, mulighed for at grille på de opstillede grill omkring på øen, og også mulighed for sport og leg på legepladserne og på mountainbike-banerne. Naturen er helt unik, og de menneskeskabte affaldsbjerge sikrer en fantastisk udsigt over området.
Læs mere om, hvad Stige Ø kan byde på, på Odense Kommunes hjemmeside

Kulturværdi

Øen er på ca. 54 hektarer. Øen rummer store kulturværdier og naturværdier med sin historie og i sammenhæng med fjorden, Odense Å, Sorthusene, Stige Ø Nord og Koholmen osv.

Øen er overdraget til Odense Kommune, dog står Odense Renovation A/S for driften af gasanlægget og de øvrige systemer til miljøsikring på øen.