Udbud og licitationer

Ifølge den danske udbudslov skal indkøb over visse beløb offentliggøres. Derfor vil større udbud og licitationer fra Odense Renovation blive offentliggjort på udbud.dk, samtidig med at udbudsdokumenterne kan downloades fra vores hjemmeside.

Husk at downloade ny EU tro-og-love erklæring (ESPD), der skal bruges som bilag til tilbud

(Det står i det enkelte udbud, hvilke bilag der i øvrigt skal vedlægges)

Udbud i øjeblikket

28. juni 2017
Leje, vask og administration af arbejdstøj til ca. 120 medarbejdere
Udbuddet er et begrænset udbud (med prækvalifikation), hvor interesserede virksomheder først skal indsende en udfyldt ESPD-blanket, hvorefter Odense Renovation udvælger de bedst egnede til at afgive tilbud. 
Frist for indsendelse af ESDP er d. 28.07.2017 og sendes til fla@odenserenovation.dk .


21. juni 2017
Indkøb af 1 stk. chassis med kran til indsamling af sorteret affald fra nedgravede affaldsbeholdere
(påbygning af 2-kammer komprimatorkasse kommer fra anden leverandør)
Frist for tilbud: 24. juli kl. 12:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. maj 2017
Levering af neddeler
ESPD (Format:Word) (rev. 2: Tekst i ESPD om reference til andet udbud sidst i dokumentet er fjernet)

31. maj 2017
Levering af stjernesigte
ESPD (Format:Word) (rev. 2: Tekst i ESPD om reference til andet udbud sidst i dokumentet er fjernet)
29-06-2017 REVISION kl. 12:00Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet


8. maj 2017
Her kommer ekstra rettelsesblade og svar på spørgsmål samt tillægsinformation:

Svar på spørgsmål (uploadet d. 24.05.2017)

Rettelsesblad 4 (uploadet d. 22.05.2017)

Rettelsesblad 3

Bilag 5 - tegningsliste

Svar på spørgsmål 170...

Tilbudsliste revideret 5. maj 2017

Projektområde 4 version 3

Projektområde 5 version 3

Projektområde 6 version 3

Projektområde 7 version 3

Projektområde 8, version 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.02.2017
Der er udsendt et rettelsesblad til nedenstående udbudsdokumenter.

Rettelsesbladet kan downloades her.

Rettelsesblad 2 kan downloades her

Svar på spørgsmål kan downloades her


03.04.2017
Odense Renovation udbyder hermed arbejder i forbindelse med udvidelse af centralt affaldssug.
Udbudsdokumenterne kan downloades her:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------