Hvad henter vi hos din virksomhed?

Som virksomhed har du pligt til at sortere og aflevere affald til genanvendelse såvel som restaffald til energiudnyttelse.

Odense Renovation kan tilbyde at indsamle sorteret affald fra virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings. Din virksomhed kan vælge at benytte sig af eksisterende kommunale indsamlingsordninger eller vælge en privat aktør. I kan vælge at lade én eller flere fraktioner indsamle via den kommunale ordning. 

Affaldsfraktioner, som vi henter ved din virksomhed:

  • Restaffald
  • Madaffald 
  • Glas/metal 
  • Papir/småt pap
  • Plast/mad- & drikkekartoner 
  • Farligt affald
  • Storskrald 

Fælles for alle fraktioner gælder dét, at mængden skal ligne en almindelig husholdnings affaldsmængde. 

Vil du tilmeldes eller høre mere om ordningerne, kan du kontakte kundeservice@odenserenovation.dk