Private

Vi tager sig af alle typer affaldshåndtering for private. Nogle typer affald henter vi på din bopæl. Andre typer affald skal du selv bringe til genbrugsstation eller flaskecontainer.