Farligt affald og småt elektronik

Farligt affald må ikke afleveres i det almindelige restaffald eller hældes i afløb. Det skal altid afleveres til særlig behandling. Læs her, hvordan du kommer af med farligt affald.

Typiske spørgsmål

Hvad gør jeg af spraydåser, rester af maling og gift?

3 måder at komme af med farligt affald:

Aflever dit farlige affald på genbrugsstationen i Havnegade eller på Snapindvej

Aflever dit farlige affald til miljøbilen, som hver 6. weekend holder på din lokale genbrugsstation

Bestil afhentning af det hjemme hos dig, hvis du ikke kan aflevere det selv. Bestilling foregår på mit.odenserenovation.dk. Bor du til leje, er det dog ejer eller vicevært, som skal bestille.

 

Har du ikke allerede en rød kasse til opbevaring og transport af farligt affald (f.eks. batterier, maling eller terpentinrester), så bestil en på mit.odenserenovation.dk

Hvornår tømmes den røde kasse til farligt affald?

Har du ikke selv mulighed for at aflevere det farlige affald på genbrugsstationen, kan du bestille os til at afhente det hos dig. Bestilling foregår på mit.odenserenovation.dk
Når du kontakter os, får du oplyst en dato, hvor vi kommer forbi og tømmer din røde kasse. Sæt den ud til din hoveddør inden kl. 7, så vi nemt kan se den. 

Læs mere om farligt affald her

Hvordan kommer jeg af med medicinrester?

Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket. De kan ikke afleveres på genbrugsstationerne.