Affald til behandling

Odense Nord Miljøcenter sørger for både genanvendelse, midlertidig oplagring og deponering af det affald, som centret modtager.

Mange typer affald køres gennem porten

Over 25 forskellige typer affald kan afleveres på Odense Nord Miljøcenter. Omkring halvdelen af dette affald deponeres - og den anden halvdel gennemgår en proces, som gør, at affaldet efter endt behandling kan genanvendes. Der er i store træk disse tre kategorier af affald: Affald til genanvendelse, midlertidig oplagring og deponering. 

 

Til genanvendelse

 • Biomasse fra rensningsanlæg
 • Forurenet jord til rensning
 • Grene, træ og haveaffald (kun for private)
 • Ren jord
 • Slagger

 

Midlertidig oplagring
Derudover er der en kategori med affald, som kun deponeres midlertidigt på Odense Nord Miljøcenter, inden det viderebehandles/nyttiggøres til varme.

 • Brændbart affald
 • PVC til sortering
 • Trykimprægneret affald

 

Læs mere om affald til midlertidigt deponi

 

Deponering 

Mængden af affald til deponi minimeres hele tiden, da mere affald går til genanvendelse og nyttiggørelse. Det affald, der deponeres, dækker blandt andet over nedenstående. 

 • Afvandet slam og flydende slam
 • Asbest/ eternit
 • Asbest (støvende asbest)
 • Bygningsaffald (deponeringsegnet)
 • Erhvervs- og industriaffald (deponeringsegnet)
 • Fejlsorteret affald
 • Forurenet jord (deponeringsegnet)
 • Gadeopfej
 • PVC (deponeringsegnet)
 • Restaffald fra sortering
 • Ristestof og sand
 • Shredderaffald
 • Slibestøv
 • Specialaffald - særligt arbejdskrævende
 • Storskrald (deponeringsegnet)
 • Støbesand

 
Se mere om slutdeponering